John Whisson, Adelaide South Australia.  Beautiful photography of Australia, Asia, Europe, Arts, Travel and Commercial Celios images - John Whisson's spectacular photographs
John Whisson photography portfolio.  Order prints of Australian, Asian, European, Arts, Travel and Commercial photography photos by john whisson

Back to » Portfolio-in progress

KIC050: For Craft Australia magazine.

John Whisson: For Craft Australia magazine.

Client: University of South Australia

Order a print of this image